Cách đây rất lâu, tôi đã nghe qua vài chương đầu của cuốn tiểu thuyết Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc. Chỉ là khi…