Dự Báo Tình Yêu Và Thời Tiết là bộ phim đầu tiên tôi xem liên quan đến một đề tưởng chừng quen thuộc nhưng…