Ai đó đã từng nói câu: “Muốn hiểu một ai đó, nhất định phải bước chân vào thế giới riêng của họ”.    Một người…