Chủ nhật tuần trước tôi dành hai tiếng để xem lại bộ phim điện ảnh Hàn Quốc có tên “Love, Lies”. Xem xong đến…