Lúc tôi đọc báo thấy thông tin rằng phim Penthouse phần 3 đã lên sóng những tập đầu tiên với rating khá cao. Chỉ…