Chuyện là thế này, một buổi xế chiều đẹp trời, đang miên man tưới nước cho mấy chậu rau tôi gieo trồng chăm sóc…