Buổi tối, tôi sắp đi ngủ thì nhận được tin nhắn của chị Nương, mở ra với dòng chữ: “chị sắp ly hôn rồi…