Hometown Cha- Cha- Cha, tôi rất thích bộ phim này, thật sự rất thích.  Lý do vì sao ư, bởi nội dung phim không chỉ…