Mấy năm trở lại đây, những bộ phim truyền hình Trung Quốc liên tục ra mắt, một bộ phim dài gần 50 tập, thậm…