Mấy năm trước tôi xem phim điện ảnh nổi tiếng Slumdog Millionaire (tạm dịch: Triệu Phú Khu Ổ Chuột),  đúng là rất ấn tượng…