Đồng nghiệp cũ Lan Trinh đang làm công ty hiện tại được ba năm, muốn tìm cơ hội phát triển trong một công ty…