Sau khi chia tay người yêu, bạn sẽ làm gì? Chạy đi Shopping để lấp nỗi đau ngay lập tức, vài ngày sau vẫn tiếp…