Từ ngày bị nhiễm Covid-19 xong, hậu Covid-19 mình luôn dự trữ sẵn một hũ gừng sấy lạnh trong nhà. Vì gừng có tác…