Đang có việc ở bên ngoài thì cô bạn thân nhắn tin cho tôi bảo: “tối ngày mai tớ hẹn gặp My đó, cậu…