Quý Ngân là bạn thân của chị họ tôi thời đại học. Trong mắt bạn bè cô ấy là một cô gái tuy…