Trong các bài hát OST của Our Beloved Summer, mình thích nhất bài There For You vì nó hầu như chất chứa tất cả…