Vì lý do công việc nên tôi có hẹn với chị H làm bên bộ phận nhận sự công ty nọ. Chị H mặc…