Cầm điện thoại lướt facebook, thấy đồng nghiệp cũ đăng hình đang đi nghỉ dưỡng ở resort, lướt thêm một chút nữa thấy nhỏ…