Có lẽ đối với nhiều bạn thì thương hiệu Phúc An House vẫn là cái tên còn mới về lĩnh vực mỹ phẩm. Mình…