Tiểu thuyết Cùng Anh Ngắm Hoa Sơn Tra của tác giả Ngải Mễ kể về chuyện tình đầy cảm động nhưng cũng rất đỗi…