Tại văn phòng, trong một tòa nhà cao tầng của thành phố, tôi nhìn vào đồng hồ trên tay, đồng hồ điểm gần…