Chiều thứ 7 cuối tuần, tôi và cô bạn có hẹn cùng đi nhà sách với nhau. Đang lướt vài kệ sách, ngắm nghía…