“Em nghĩ mà xem, chị yêu anh ấy nhiều như vậy, từ bỏ mối tình đầu 6 năm để cưới anh ấy, vậy mà rốt…