Mình chưa lập gia đình và dĩ nhiên là cũng chưa có con. Nhưng nếu một ngày được làm mẹ, mình muốn gửi con mình…