Trong bộ phim Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Tố Tố vì muốn quên hết mọi chuyện đau khổ trong quá khứ…