Nếu là lúc trước, trong ngày mình hay có thói quen uống nhiều thứ như cà phê, trà sữa với hội đồng nghiệp, người…