Một buổi xế chiều thứ bảy, tôi đi ăn ngoài quán với bạn tôi. Đang ăn thì cô ấy bảo: “giờ này còn sớm…