Tôi đã nghe nhắc nhiều về bộ phim Minh Lan Truyện nhưng mấy ngày gần đây mới mở xem thế nào. Lâu rồi không…