Còn nhớ lúc đang trong thời gian thử việc công ty cũ. Là lính mới nên mình hết sức chăm chỉ làm việc cấp trên…