Mấy năm trở lại đây hay có những luồng ý kiến cho rằng những người mới bắt đầu đọc sách đừng nên đọc thể…