Nhắc đến thuật ngữ bên ngân hàng, có lẽ một số bạn không phải dân chuyên ngành sẽ cảm thấy hơi khó nhớ và…