Thương mại điện tử là một lĩnh vực đang phát triển mạnh ở khắp mọi nơi trên thế giới.    Là dân học tiếng…