Ở công ty cũ tôi làm, có một cô bạn tên Kiều Thư. Trong mắt tôi cô ấy đặc biệt hơn những người khác…