Phim ảnh cũng giống như ẩm thực, có lúc chúng ta thích ăn món ăn này, cũng có lúc lại đổi vị, muốn ăn…