Lúc mình đặt mua bột cánh hoa hồng Phúc An House thì trong đầu chỉ nghĩ đặt về để xem loại bột nguyên chất…