Tôi rất thích lạnh. Vì cái không khí se se lạnh khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Thêm vào đó còn có thể…